Робота із зверненнями громадян

    Письмові звернення в електронній формі направляються на офіційну адресу електронної пошти Департаменту для письмових звернень громадян у електронній формі: gromadaecol@i.ua
    Прийом усних звернень громадян за допомогою засобів телефонного зв’язку, адресованих Департаменту, здійснюється через уповноважений контактний центр – Комунальна установа «Запорізький обласний контактний центр» Запорізької обласної ради за номером: 0 (800) 503-508

Керуючись Законом України «Про звернення громадян», відповідно до вимог Орхуської  «Конвенції про доступ до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього природного середовища», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», листа Адміністрації Президента України від 02.06.2014 № 04389/08-15 та керуючись Положенням про Департамент екології та природних ресурсів Запорізької облдержадміністрації, Департамент спрямовує свою роботу на всебічне, неупереджене і об’єктивне вирішення порушених у зверненнях проблемних питань, на створення належних умов для реалізації конституційних прав громадян на звернення.

Всі звернення, які надходять до Департаменту, уважно розглядаються директором або заступником директора (в разі відсутності першої особи), викладені в них факти перевіряються.

Протягом 2014 року до Департаменту надійшло 37 звернень (в письмовому вигляді), з них 13 колективних звернень та 5 повторних звернень.

                                                                             

 

Кореспонденти

2014 рік

Усього надійшло звернень,  у т.ч. із:

37

із Мінприроди України

0

від Запорізької облдержадміністрації

32

від громадян (безпосередньо)

3

від інших установ

2

 

 

В Департаменті ведеться контроль за дотриманням чинного законодавства при розгляді звернень громадян. Щоквартально на апаратних нарадах у директора Департаменту розглядається стан виконавської дисципліни, де звертається увага на персональну відповідальність начальників відділів, завідувачів секторів та посадових осіб за належну організацію роботи зі зверненнями громадян (протокол наради від 18.02.2014 №7, протокол наради від 29.04.2014 №14, протокол наради від 30.09.2014 №30, протокол наради  від 28.10.2014 №34, протокол наради від 16.12.2014 №39).

Департаментом проводиться  роз’яснювальна робота серед керівників підприємств та організацій про дотримання  норм екологічної  безпеки при вирішенні виробничих питань.

Постійно ведеться робота по висвітленню роботи Департаменту в пресі, на телебаченні та радіо.

Керівництво Департаменту постійно приймає участь у семінарах, конференціях, круглих столах, де доводять до широких кіл громадськості про стан екологічних проблем  в регіоні. 

За запрошенням облдержадміністрації начальники та спеціалісти Департаменту  приймали участь у тематичних короткострокових семінарах з питань дотримання законодавства при роботі зі зверненнями громадян 15-16 травня 2014 року .

Всі скарги, звернення, пропозиції що надійшли до Департаменту розглянуті своєчасно та надані відповіді у терміни згідно чинного законодавства.